Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Syców w celu wyboru delegata na XI Zjazd Chorągwi Dolnośląskiej ZHP #zhpsycow #zjazdhufca #instruktorzy#choragiewdolnoslaskazhp #harcerzeniewierze