Dzień 25.10.2019 r. Druhna Komendant ogłosiła dniem Zjazdu Zwyczajnego Hufca, na którym zostaną wybrane nowe władze hufca.

Czuwaj!

Czas nadrobić zaległości! 🕞
W ostatni weekend odbył się Zjazd Zwyczajny Hufca ZHP Syców. Jest to zjazd zwołany w celu wyboru władz oraz udzielenia,bądź nie,absolutoriów instruktorom i instruktorkom,którzy wcześniej pełnili funkcję. 🔧
Dla nas był to jeden ze szczególnych Zjazdów,ponieważ po 8 latach,mogliśmy serdecznie podziękować za służbę hm.Monice Malinowskiej na funkcji Komendantki Hufca ZHP Syców. 💚
Przed częścią oficjalną Zjazdu,odbyło się również spotkanie z przedstawicielami placówek współpracujących z naszym Hufcem, na którym wspólnie wspominaliśmy kilka ostatnich lat działań.🤝
Jeszcze w trakcie spotkania,Komendantka mianowała hm.Stanisława Kamińskiego Seniorem ZHP oraz podziękowała za 26 lat służby pełniącego funkcję jako Członek Komisji Rewizyjnej. 🧠✍

 

Rozkaz Zjazdowy
Porządek obrad
Regulamin obrad