XII Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Dolnośląskiej właśnie się zakończył i kiedy nasi instruktorzy wracają do domów, czas udzielić kilku informacji 🤓
Już na początku, Komendantka Chorągwi
hm.Dorota Kołakowska wraz ze Skarbnikiem
phm.Dawidem Stecem wręczyli poszczególnym hufcom dyplomy.
Również Naczelniczka ZHP hm.Anna Nowosad zabrała głos i życzyła wszystkim instruktorom oraz instruktorkom pomyślnych obrad.
Jakie funkcje pełnili nasz instruktor i instruktorki na zjeździe? :
-Komendantka phm. Anna Kamzol objęła stanowisko w Komisji Uchwał i Wniosków,
-Druhna hm.Monika Malinowska została powołana do Prezydium Zjazdu,
-Druhna pwd. Marta Majerczak przejęła obowiązki Szefowej Biura Zjazdu,
-Druh pwd.Tomasz Suś odpowiadał za zaplecze promocyjno-fotograficzne.

Cieszymy się mając tak wspaniałą delegację Hufca,która może być nieodzownym elementem Zjazdu! 💚