Trwa XI Zjazd Chorągwi Dolnośląskiej.
Nasz Hufiec ZHP Syców reprezentuje Komendantka Hufca phm. Monika Malinowska oraz Z-ca Komendantki Hufca ds. Programu i Pracy z Kadrą phm. Anna Kamzol.
W trakcie Zjazdu nadszedł czas na wręczenie odznaczeń, podziękowań oraz listów gratulacyjnych.
Nasz komendantka hufca phm. Monika Malinowska została uhonorowana Brazowym Krzyżem za zasługi dla ZHP.
Serdecznie gratulujemy !