MKSI – Międzyhufcowa Komisja Stopni Instruktorskich Hufców Oleśnica i Syców

Działa w składzie:
hm. Elżbieta Kokot – przewodnicząca
hm. Marlena Piotrowska – sekretarz
hm. Bogumiła Marciniak
hm. Stanisław Garbicz
phm. Monika Malinowska

MKSI Hufców Oleśnica i Syców posiada uprawnienia do prowadzenia prób na stopień przewodnika i podharcmistrza.

Jak zostać instruktorem ZHP?
Zgodnie ze Statutem ZHP instruktorem zostaje się po zdobyciu stopnia instruktorskiego i złożeniu Zobowiązania Instruktorskiego, złożywszy uprzednio Przyrzeczenie Harcerskie. Instruktorem może zostać osoba, która ukończyła 16 lat.
Zasady oraz tryb zdobywania stopni instruktorskich oraz wymagania na stopnie znajdują się w Uchwale nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich.

W celu otwarcia próby przewodnikowskiej/podharcmistrzowskiej należy złożyć wypełniony wniosek o otwarcie próby oraz plan przebiegu próby.

MKSI chętnie udziela odpowiedzi na pytania opiekunów prób, kandydatów na instruktorów, osób realizujących próby na stopnie instruktorskie. W celu uzyskania odpowiedzi na nurtujące Was pytania, bardzo prosimy o kontakt z sekretarzem MKSI (marlena.piotrowska@zhp.net.pl)

Wzory kart:
Wniosek o otwarcie próby – docx, pdf,
Plan przebiegu próby przewodnikowskiej – docx, pdf,
Plan przebiegu próby podharcmistrzowskiej – docxpdf.

UWAGA
W dokumentach użyto czcionki: Museo 300 oraz Museo 900 – do pobrania

W celu zamknięcia próby przewodnikowskiej/podharcmistrzowskiej należy złożyć wypełnione sprawozdanie z przebiegu próby.

Wzory sprawozdań:
Sprawozdanie z przebiegu próby przewodnikowskiej – docxpdf
Sprawozdanie z przebiegu próby podharcmistrzowskiej – docxpdf.