Kurs przewodnikowski „KOMPAS”, trwał trzy weekendy i został zorganizowany przez Hufiec Głogów, Hufiec Jawor i Hufiec Syców zrzeszał on 8 instruktorów ZHP z kadry i 29 kursantów, którzy chcieli uzyskać miano Przewodnika ZHP. Zgodnie z ideą stopnia w ZHP, przewodnik poznaje siebie i motywy swojego postępowania. Jest wzorem dla harcerzy, a we współdziałaniu z dziećmi i młodzieżą znajduje radość, umie być starszym kolegą i przewodnikiem. Odznacza się zdolnościami przywódczymi. Świadomie stosuje metodą harcerską do realizacji celów wychowawczych. Ma poczucie odpowiedzialności za pracę i powierzony zespół. Przewodnik bierze także aktywny udział w pracach zespołów instruktorskich w swoim hufcu i na rzecz swego miasta harcerskich.
Kurs trwał 3 weekendy i odbył się w mieście każdego hufca, mieliśmy okazje w ten sposób jeszcze lepiej poznać siebie i swoje środowiska. Wszyscy kursanci Hufca Syców ukończyli kurs i dzięki temu zaliczyli jedno z zadań na próbę przewodnikowską.
Życzymy dalszych sukcesów