Dokumenty do pobrania:
Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych – docx,
Załącznik nr. 1 HO oraz HR – docx,
Załącznik nr. 2 Wniosek o otwarcie próby – docx,
Załącznik nr. 3 Wniosek o zamknięcie próby – docx,
Załącznik nr. 4 Wzór karty HO – docx,
Załącznik nr. 5 Wzór karty HR  – docx,
Załącznik nr.6 Wzór sprawozdania z próby  – docx,