DANE KONTAKTOWE:

Hufiec ZHP Syców im. 7 Łużyckiej Dywizji Piechoty
ul. Kościelna 16, 56-500 Syców
mail: sycow@zhp.pl


NR KONTA BANKOWEGO:

26 1090 2415 0000 0001 1761 1045


DANE DO FAKTUR VAT:

ZHP Chorągiew Dolnośląska
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40