Drużynowy: phm. Honorata Sokół

Numer kontaktowy: 722 272 314

Miejsce działania: Międzybórz

Strona na Facebook: 42. Drużyna Harcerska “Sfora” w Międzyborzu