Gromady Zuchowe:
1. GZ Leśnie Duszki
4. GZ Niesforne Wilczki

Drużyny Harcerskie:
14. DH Kryzys

Drużyny Starszoharcerskie:
84. DSH Fuzja

Drużyny Wędrownicze:
75. DW Pasja

Drużyny Wielopoziomowe:
22. DH Azymut
23. DH Brzask
42. DH Sfora