Gromady Zuchowe:
1. GZ Leśnie Duszki

Drużyny Harcerskie:
14. DH Kryzys

Drużyny Starszoharcerskie:
84. DSH Fuzja

Drużyny Wędrownicze:

Drużyny Wielopoziomowe:
23. DH Brzask
42. DH Sfora