Deklaracja drużynowego
Deklaracja opiekuna drużyny/gromady
Opis funkcji drużynowego
Umowa wolontariacka

Porządek obrad zjazdu nadzwyczajnego wrzesień 2018
Regulamin zjazdu wrzesień 2018

Spis komendantów Hufca Syców

Porządek obrad zjazdu październik 2019