Kategoria: Aktualności (page 1 of 21)

XII Zjazd Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

XII Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Dolnośląskiej właśnie się zakończył i kiedy nasi instruktorzy wracają do domów, czas udzielić kilku informacji 🤓
Już na początku, Komendantka Chorągwi
hm.Dorota Kołakowska wraz ze Skarbnikiem
phm.Dawidem Stecem wręczyli poszczególnym hufcom dyplomy.
Również Naczelniczka ZHP hm.Anna Nowosad zabrała głos i życzyła wszystkim instruktorom oraz instruktorkom pomyślnych obrad.
Jakie funkcje pełnili nasz instruktor i instruktorki na zjeździe? :
-Komendantka phm. Anna Kamzol objęła stanowisko w Komisji Uchwał i Wniosków,
-Druhna hm.Monika Malinowska została powołana do Prezydium Zjazdu,
-Druhna pwd. Marta Majerczak przejęła obowiązki Szefowej Biura Zjazdu,
-Druh pwd.Tomasz Suś odpowiadał za zaplecze promocyjno-fotograficzne.

Cieszymy się mając tak wspaniałą delegację Hufca,która może być nieodzownym elementem Zjazdu! 💚

Na wieczną wartę odszedł Druh Stanisław

Druhny i Druhowie!
Z przykrością zawiadamiam, że na wieczną wartę odszedł Druh Stanisław Kamiński, wieloletni instruktor Hufca ZHP Syców, harcmistrz od roku 1974, odznaczony „Brązowym Krzyżem Zasługi” w 1984, „Zasłużony dla Chorągwi Kaliskiej” w 1987, „Złotym Krzyżem Zasługi” w 1989.

Kontunuuj czytanie

Zjazd Hufca

Dzień 25.10.2019 r. Druhna Komendant ogłosiła dniem Zjazdu Zwyczajnego Hufca, na którym zostaną wybrane nowe władze hufca.

Czuwaj!

Czas nadrobić zaległości! 🕞
W ostatni weekend odbył się Zjazd Zwyczajny Hufca ZHP Syców. Jest to zjazd zwołany w celu wyboru władz oraz udzielenia,bądź nie,absolutoriów instruktorom i instruktorkom,którzy wcześniej pełnili funkcję. 🔧
Dla nas był to jeden ze szczególnych Zjazdów,ponieważ po 8 latach,mogliśmy serdecznie podziękować za służbę hm.Monice Malinowskiej na funkcji Komendantki Hufca ZHP Syców. 💚
Przed częścią oficjalną Zjazdu,odbyło się również spotkanie z przedstawicielami placówek współpracujących z naszym Hufcem, na którym wspólnie wspominaliśmy kilka ostatnich lat działań.🤝
Jeszcze w trakcie spotkania,Komendantka mianowała hm.Stanisława Kamińskiego Seniorem ZHP oraz podziękowała za 26 lat służby pełniącego funkcję jako Członek Komisji Rewizyjnej. 🧠✍

 

Rozkaz Zjazdowy
Porządek obrad
Regulamin obrad

SIPA – edycja październik

Starsze posty

© 2020 ZHP Syców

Do góry strony ↑