„Odważnie twórzmy pokój” to hasło tegorocznej sztafety Betlejemskiego Światła Pokoju, które co roku, łączy ludzi i narody.

Dnia 11.12.2016 do Wrocławia przybyło BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU. Harcerze i instruktorzy z naszego hufca wzięli udział w mszy świętej na której Światło zostało przekazane delegacją hufcowym, aby każdy zabrał iskierkę znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami do swoich miejscowości. Nasz Hufiec reprezentowała delegacja z 84. DSH “Fuzja. Przed mszą reprezentacje hufcowe miały okazje wziąć udział w edukacyjnym spacerze po stolicy Dolnego Śląska.