Reprezentacja Hufca ZHP Syców w Zakopanem #zhpsycow #bsp2018#zakopanebsp2018 #swiatloktorelaczy