Dzień Polskiej Harcerki, – święto harcerek obchodzone w pierwszą niedzielę października. Dzień ten wskazały instruktorki i harcerki, które przeżyły II wojnę światową i okupację, jako dzień pamięci i modlitwy za te, które odeszły na wieczną wartę #dzienpolskiejharcerki #zhpsycow #harcerki #zhp