Radujmy się wszyscy – mamy Niepodległą! #harcerzeniewierze #zhpsycow #zhp #niepodległa