1GZ ” Leśne Duszki” mają nową drużynową- dh. Klaudię Zatokę. Życzymy powodzenia na pełnionej funcji. Dh. Weronice Stelmaszek dziękujemy za dotychczasową służbę. #zhpsycow #1gzlesneduszki #tozuchytozuchy #druzynowa #gromadazuchowa