Rozpoczęcie Roku Harcerskiego Hufca Syców #zhpsycow #harcerzeniewierze #miedzyborz #kragharceraki