Obóz Hufca ZHP Syców #zhpsycow #obozzhp #rozewie #obozhufcasycow #hal #oboz #hufiecsycow #ognisko #plakat