A wy czym możecie się dziś pochwalić? #pwd #ksi #mksi #olesnica #zhpsycow instruktor #zamknieciepwd