Na uroczystościach patryjotycznych Gminy Syców phm. Monika Malinowska została odznaczona Honorową Odznaką Sybiraka- jako Komendantka Hufca Syców- odznaka jest też wyrazem szacunku dla wszystkich harcerzy z naszego hufca, za lata współpracy i wspierania Sybiraków z Sycowa #zhpsycow #odznaczenie #sybir #wspolpraca #sycow #zwiazeksybirakow #duma