Byliśmy na X zjeździe nadzwyczajnym chorągwi dolnośląskiej
#delegaci #zhpsycow #hufiecsycow #zhp #sycow #xzjazdnadzwyczajny #xzjazdnadzwyczajnychoragwidolnoslaskiej #dolnoslaska