Ciutke spóźnione ale szczere najlepszego kochane Druhenki! Dużo kwiatków dostałyście?
#zhpsycow #zhp #harcerzeniewierze