Będziemy mieć kolejne przewodniczki i podharcmistrzynie w hufcu!
#zhpsycow #harcerskieandrzejki #harcerze #instruktorzy