A Ty co widzisz w tym cieniu?
Harcerski Andrzejki w Szczodrowie!
#zhpsycow #zhp #harcerzeniewierze #harcerze #23dsdhbrzask #andrzejki #harcerskieandrzejki #harcerzestarsi #wedrownicy