Druhny i Druhowie!
Z przykrością zawiadamiam, że na wieczną wartę odszedł Druh Stanisław Kamiński, wieloletni instruktor Hufca ZHP Syców, harcmistrz od roku 1974, odznaczony „Brązowym Krzyżem Zasługi” w 1984, „Zasłużony dla Chorągwi Kaliskiej” w 1987, „Złotym Krzyżem Zasługi” w 1989.

Harcmistrza Stanisława zapamiętamy jako świadomego instruktora, zawsze obecnego w życiu naszego hufca, dbającego o wspólnotę wielu harcerskich pokoleń, zaangażowanego społecznie strażaka, koordynatora działań Harcerskiej Pomocy Zimowej w czasach, gdy służba ta była niezbędna na terenach sycowskich. Kształcił wiele pokoleń drużynowych. Pełnił funkcję Szefa Inspektoratu Pożarniczego Chorągwi Kaliskiej w latach 80. Komendant licznych obozów i zimowisk w kraju oraz za granicą. Swoim doświadczeniem wspierał środowisko jako wieloletni członek Komendy Hufca oraz Hufcowej Komisji Rewizyjnej.

Druh Stasiu dawał swoją osobistą, instruktorską postawą żywy przykład, że w życiu należy postępować zgodnie z harcerskimi ideałami, rzetelnie i przede wszystkim – odpowiedzialnie.

W tych trudnych chwilach pamiętajmy w modlitwie o rodzinie Druha Stasia.

Druhny i Druhowie!
1. Zarządzam żałobę w Hufcu ZHP Syców, obowiązującą począwszy od dzisiaj do dnia pogrzebu.
2. Sztandar Hufca ZHP Syców polecam przepaść kirem, a na Krzyże Harcerskie polecam nałożyć czarne opaski.

Czuwaj!
Komendantka Hufca ZHP Syców
im. 7 Łużyckiej Dywizji Piechoty
phm. Anna Kamzol

Rozkaz Specjalny L.S.1/2019