Przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju władzom Twardogóry prze 22. DH Azymut