My też jesteśmy kamieniami rzuconymi na szaniec. Mamy te same ideały! Nie musimy pięknie umierać. Ale czy umiemy pięknie żyć?
Stefan Mirowski

Pamiętajcie! Godzina 17.00- oddajcie hołd powstańcom!

#zhpsycow #zhp #harcerskielato #pamiętamy #powstaniewarszawskie #71rocznica #godzinaw