Pamiętajcie o chustach, załóżcie je na swoje ramiona! Jutro światowy dzień chusty skautowej!
#wordscarfday #zhpsycow #zhp #harcerskielato #baltyk #chusty #braterstwo #oboz #Stilo #Camp #scauting #friendship